Dato for udgivelse
01 Sep 2003 09:17
Resumé
Pressemeddelelse fra ToldSkat København om kontrolaktion mod københavnske restaurationer.

Arbejdsdirektoratet, Københavns Politi, Narkotika- og Bevillingsafdelingen samt ToldSkat København har gennemført kontrol i mere end 40 etniske restauranter, prominente hoteller, populære "in-steder" og andre restauranter i Københavnsområdet i august måned 2003, senest den 28. og 29. august.

Ved kontrolbesøgene blev der konstateret omfattende brug af sort arbejdskraft og udeholdt omsætning hos flere restauratører og underentreprenører.

Der blev foretaget kontrol af ca. 200 ansatte i restauranterne. Heraf skønnes ca. 20 at modtage dagpenge eller andre offentlige ydelser.

Desuden konstaterede vi, at enkelte restauranter og underentreprenører end ikke var registreret for moms og A-skat mv.

Der blev endvidere anholdt 10 personer, der arbejdede i restauranterne, men ikke havde lovligt ophold i Danmark.

Det forventes, at der vil blive rejst krav mod restauratører, underentreprenører og lønmodtagere i millionklassen for udeholdt moms, manglende A-skatteindbetalinger samt uberettiget udbetaling af dagpenge mv.

Restaurationsbranchen kan på baggrund af de store problemer, der blev konstateret, forvente flere lignende kontrolaktioner i fremtiden.