Dato for udgivelse
15 Sep 2003 16:17
Resumé

Fredag den 12. september 2003 har Arbejdsdirektoratet, Københavns Politi, Narkotika- og Bevillingsafdelingen samt ToldSkat København igen gennemført kontrol i de københavnske restauranter.


Fredag den 12. september 2003 har Arbejdsdirektoratet, Københavns Politi, Narkotika- og Bevillingsafdelingen samt ToldSkat København igen gennemført kontrol i de københavnske restauranter.

Der blev besøgt 23 restauranter i løbet af fredag aften. Ved kontrolbesøgene blev der igen konstateret et overraskende stort brug af sort arbejdskraft og udeholdt omsætning hos flere af restauratørerne.

Der blev foretaget kontrol af ca. 130 ansatte i restauranterne. Heraf gav op mod halvdelen oplysninger om at de netop var blevet ansat, at de var på prøve og arbejde uden løn eller at de faktisk ikke arbejdede men blot var på besøg i restauranterne.

Ovennævnte kan give det indtryk at mange restauranter drives næsten udelukkende med nyansat personale.

ToldSkat København vil i den kommende tid forsøge at afdække om disse oplysninger kan være korrekte.

Desuden konstaterede vi, at enkelte restauranter end ikke var registreret for moms og A-skat mv.

Der blev endvidere anholdt 3 personer, der arbejdede i restauranterne, men ikke havde lovligt ophold i Danmark.

Endelig blev der beslaglagt mere end 100 flasker ubanderolleret spiritus.

Det forventes, at der som efter kontrolbesøgene i august måned, igen vil blive rejst store krav mod restauratører, underentreprenører og lønmodtagere for udeholdt moms, manglende A-skatteindbetalinger, manglende betaling af spiritusafgift samt uberettiget udbetaling af dagpenge mv.

Det er overraskende at myndighederne igen støder på så store problemer i restaurationsbranchen. Branchen kan derfor forvente at myndighederne vil skærpe interessen for området.

Der henvises i øvrigt til pressemeddelse af 1. september 2003 på www. toldskat.dk