Dato for udgivelse
03 Oct 2003 12:54
Resumé

Pressemeddelelse fra ToldSkat Nordsjælland-Bornholm om en kontrolaktion mod kiosker og restaurationer.


I samarbejde med Gladsaxe - og Ballerup kommuner, Arbejdsdirektoratet samt Gladsaxe politi deltog ToldSkat Nordsjælland-Bornholm, region Ballerup torsdag den 2 oktober i en lokal kontrolaktion rettet mod kiosker samt restauranter/pizzeriaer.

Der blev foretaget besøg hos 10 kiosker og 22 restauranter/pizzeriaer i de to kommuner.

Formålet med aktionen var først og fremmest at afsløre udeholdt omsætning, "sorte lønninger", socialt bedrageri i forbindelse med modtagelse af løn samtidig med offentlige ydelser som dagpenge, bistandshjælp mv og endelig tilstedeværelse af varer, som øl og sodavand, chokolade mv, hvoraf der ikke er betalt dansk afgift.

Resultatet af kontrolaktionen er på nuværende tidspunkt ikke opgjort, idet der skal indhentes en stor mængde regnskabsmateriale, som skal gennemgås.

Af foreløbige resultater kan det dog oplyses, at 75 ansatte blev kontaktet og heraf er mindst 19 personer på dagpenge og 10 personer på kontanthjælp samt 1 ansat uden skattetræk.

Af de 75 ansatte oplyste 24, at de enten var ansat på prøve eller ansat samme dag.

I 8 kiosker kunne ejer ikke redegøre for sit varelager af afgiftspligtige varer, og der blev desuden konstateret 2 restaurationer, som ikke havde noget kasseapparat, ligesom der i en restauration var en stor kassedifference, som kræver nærmere undersøgelse.

I en restauration blev der konstateret 2 ulovlige spillemaskiner.

Der blev konstateret flere overtrædelser af restaurationslovgivningen, ligesom 1 pizzeria blev lukket på grund af manglende næringsbrev.

Herudover var de hygiejniske forhold i 6 restaurationer/pizzereiaer så dårlige, at der vil blive foretaget indberetning til levnedsmiddelkontrollen.

Endelig beslaglagde politiet en ulovlig kniv, og en asylansøger blev anholdt.

De foreløbige resultater viser, at der er behov for at foretage yderligere aktioner i regionsområdet.