Dato for udgivelse
10. oktober 2003
Resumé
ToldSkat i Vejle hen over sommeren/efteråret har aflagt et større antal pizzariaer besøg for at få  klarlagt, om de forhold i pizzabranchen, der er konstateret af ToldSkat flere steder i landet, også er tilfældet i trekantområdet.

Med det formål at få  klarlagt, om de forhold i pizzabranchen, der er konstateret af ToldSkat flere steder i landet, også er tilfældet i trekantområdet, har ToldSkat  i Vejle hen over sommeren/efteråret aflagt et større antal pizzariaer besøg.

Besøgene har primært haft karakter af vejledning, og i de tilfælde, hvor virksomheden tidligere havde haft vejledning - en opfølgning af, at den givne instruktion blev fulgt og regler efterlevet. Ved besøgene var der primært fokus på, om der korrekt blev afregnet kildeskat for de personer, der var beskæftiget i pizzarierne.

Resultatet af besøgene viser det samme billede som andre steder i landet, idet der blev antruffet såvel  “ulønnet” medhjælp, medarbejdere der lige var startet samme dag, personer der modtog sociale ydelser, samt asylansøgere.

Der er i alt besøgt 35 virksomheder, hvoraf de 25 var registreret som arbejdsgivere.

Sammenlagt kan det direkte resultatet af besøgene opgøres således:

Efterfølgende registreret som arbejdsgivere 7 virksomheder
Antal personer indberettet til Arbejdsdirektoratet (dagpenge) 2 personer
Antal personer indberettet til Politiet (asylansøgere) 4 personer

Herudover blev der i de 25 virksomheder, der var registreret som arbejdsgivere  konstateret adskillige tilfælde af “ulønnet” medhjælp. Forklaringer fra disse var mange og opfindsomme - eksempelvis:

- “lige kommet forbi/ gav en hånd med, da der var travlt”
- “ved at vaske egen tallerken op for pizza, der var spist i pizzariaet”
- “ved at bage pizza til sig selv”

Som en konsekvens af resultatet af de indtil nu foretagne besøg, kan disse virksomheder i fremtiden forvente nye besøg fra ToldSkat - besøg, hvor fokus nok vil være mere på egentlig kontrol. Herudover vil  vejledningsindsatsen mod øvrige virksomheder fortsætte.

Kontaktperson: Funktionschef Thorkild Bertelsen, ToldSkat Sydjylland, Region Vejle 76404284