Dato for udgivelse
21. oktober 2003
Resumé
De sociale myndigheder og de kommunale skattemyndigheder i Ribe og Ringkøbing Amter og ToldSkat Vestjylland har gennemført den første fælles kontrolaktion rettet mod snyd med sociale ydelser og sort arbejde.

153 medarbejdere fra de sociale myndigheder i Ribe og Ringkøbing Amter, de kommunale skattemyndigheder i Ribe og Ringkøbing Amter og ToldSkat Vestjylland har i dag gennemført den første fælles kontrolaktion rettet mod snyd med sociale ydelser og sort arbejde. I alt 181 virksomheder i området har fået uanmeldt kontrol af 49 kontrolhold, heraf flere med politimæssig bistand.

Formålet med den første fælles kontrolaktion har dels været
• at afprøve samarbejdets muligheder i hele området, som består af 33 kommuner
• at gennemføre en fælles kontrolaktion, hvor også socialforvaltningerne deltog
• at arbejde helhedsorienteret samt
• at afprøve de nye kontrolbeføjelser i retssikkerhedsloven.

Formålet har herudover været
• at afsløre anvendelse af sort arbejdskraft
• at afsløre personer, der uberettiget modtager sociale ydelser (dobbeltsnyd)
• at afsløre anvendelse af illegal arbejdskraft i samarbejde med politiet
• at sikre, at virksomhederne i området kan konkurrere på lige vilkår.

Aktionen har været planlagt og styret af Kontroludvalget for Område Vestjylland, hvori deltager repræsentanter fra de tre myndigheder. Aktionen har denne gang været rettet mod 181 virksomheder, som er udvalgt bredt inden for mange forskellige brancher. Heraf er der kontrolleret 108 virksomheder i Ringkøbing Amt og 73 virksomheder i Ribe Amt.

Resultatet af aktionen har været
• 66 ansatte arbejdede sort (41 i Ringkøbing Amt og 25 i Ribe Amt)
• 13 ansatte havde (tilfældigvis) første arbejdsdag i dag (9 i Ringkøbing Amt og 4 i Ribe Amt)
• 29 personer modtager uberettiget sociale ydelser, samtidig med at de arbejder (17 i Ringkøbing Amt og 12 i Ribe Amt)
• 7 personer forlod skyndsomt arbejdspladsen under kontrolbesøgene
• 4 personer blev anholdt af politiet under aktionen

De oplysninger, der under aktionen er indsamlet, vil blive anvendt til en opfølgende kontrol af såvel skat som moms og udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge mv. Endvidere vil Arbejdsdirektoratet anvende oplysningerne til brug ved kontrol af evt. snyd med arbejdsløshedsdagpenge.

Aktionen er forløbet meget tilfredsstillende, og samarbejdet myndighederne imellem er forløbet særdeles godt. Samarbejdet har vist, at der ved fælles kontroller kan opnås særdeles gode resultater, som kan anvendes i det videre kontrolarbejde.

Kontaktperson: Funktionschef Bent O. Jeppesen, ToldSkat Vestjylland, Region Esbjerg, tlf. 79 11 73 42