Dato for udgivelse
24 Oct 2003 08:35
Resumé
Den fortrykte forskudsregistrering og nye skattekort for 2004 er på gaden fra og med den 1. november 2003.

Den fortrykte forskudsregistrering og nye skattekort for 2004 udsendes fra den 1. til den 26. november 2003.

Det nye beskæftigelsesfradrag og den ekstraordinære forhøjelse af mellemskattegrænsen indregnes automatisk i de nye forskudsopgørelser for 2004.

I år er TastSelv systemet på internettet blevet udvidet til også at gælde for selvstændigt erhvervsdrivende og personer med udenlandsk indkomst og søindkomst. Det vil nu være muligt at ændre alle indkomster og fradrag på den fortrykte forskudsopgørelse ved hjælp af TastSelv systemet via internettet. Man skal blot bruge den fortrykte TastSelv-kode, der står på forsiden af forskudsopgørelsen eller Digital Signatur.

Som noget nyt vil ToldSkat i år foreslå et kontonummer, som vil blive anvendt, hvis den enkelte skal have overskydende skat udbetalt, når året er gået. Kontonummeret er anført på forskudsopgørelsen, og skal man have overskydende skat, bliver pengene automatisk og hurtigt sat ind på bankkontoen. Man undgår således at skulle i banken med en check. Hvis man gerne vil anvende en anden bankonto end den, som Toldskat har anført på forskudsopgørelsen, kan man rette dette via TastSelv eller ved henvendelse til banken.

Man kan læse om forskudsskatten i pjecen “Forskud 2004". Pjecen kan også hentes i trykt form hos kommunerne og på biblioteket.

Har man konkrete spørgsmål om ens forskudskat, kan man altid kontakte skatteforvaltningen i bopælskommunen. Man kan finde adresse og telefornummer på bopælskommune på www.danmark.dk.

Se skatteministerens pressemeddelelse.