Dato for offentliggørelse
22. oktober 2003

Essens er ToldSkats medarbejdermagasin. Magasinet sætter blandt andet fokus på alt det, der er med til at binde ToldSkats medarbejdere sammen. Du kan fx læse om, hvordan ToldSkats mission og værdier fungerer i hverdagen, hvordan vi bærer os ad med at lære, mens vi arbejder, og om hvordan vi som skattemyndigheder undgår at gå i for små sko. I dette nummer er temaet styrelsen og områderne, hvor vi går tæt på forholdet mellem styrelsen og områderne. Vi har også set på mødekulturen i ToldSkat og bedt en konsulent om at komme med nogle bud på, hvordan vi sikrer en bedre og mere effektiv mødekultur. God fornøjelse.