Dato for udgivelse
06 Nov 2003 11:37
Resumé

Skatteministeriet har udsendt en oversigt over de nye kommuneskatteprocenter for 2004.


Skatteministeriet har udsendt en oversigt over de nye kommuneskatteprocenter for 2004. Oversigten omfatter:

  • Skatteprocenter til kommune, amt og kirke med links til kommunale skattemyndigheder
  • Kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2004 - top 20
  • Skattelettelserne fordelt på landets kommuner og amter.

Se kommuneskatteprocenter for 2004.

Se kommune-, amts- og kirkeskatteprocenter - Top 20 - 2004.

Se skattelettelser fordelt på landets kommuner og amter

Skatteministeriet har samtidig opdateret Tal-Statistik med satser og beløbsgrænser for alle skatte- og afgiftslove, så de nu omfatter indkomståret 2004.

Se alfabetisk oversigt over skatte- og afgiftslove.