Nyhedsmedie
JydskeVestkysten
Skrevet af
Planlægningschef Ole Sørensen, ToldSkat Sydjylland
Resumé
Læserbrev fra ToldSkat bragt i JydskeVestkysten den 8. november 2003.

ToldSkat Sydjylland har hen over efteråret besøgt et større antal pizzariaer i Trekantområdet og i den forbindelse konstateret en del uregelmæssigheder omkring regnskabsaflæggelse og ansatte. Vi valgte i denne anledning at lave en pressemeddelelse.

De konstaterede uregelmæssigheder ifølge pressemeddelelsen er i et par læserbreve på det seneste blevet kommenteret, ligesom det anføres, at myndighederne ikke griber håndfast nok ind over for de virksomheder, der ikke har orden i deres forhold.

Vi har i ToldSkat besluttet, at alle virksomheder skal have tilbud om vejledning, før man sætter ind med kontrol - dette gælder uanset branche, bopæl eller indehaverens herkomst. Det udmønter sig i, at alle nyregistrerede virksomheder indbydes til et møde, hvor reglerne forklares. Såfremt virksomheden ikke ønsker at komme til os, tilbyder vi at besøge dem i virksomheden.

Vi har også besluttet, at den store andel af vores virksomhedskreds, der har orden i sagerne, ikke skal udsættes for unødig kontrol. Vore kontrolressourcer skal nemlig bruges på den mindre del, der ikke har viljen til at følge de gældende regler.

Aktionen i pizzabranchen var et udtryk for, at vi ønskede at "tage temperaturen" på, hvorledes vores vejledning var forstået hos dem, der havde deltaget i møderne, men også at aflægge besøg hos dem, vi endnu ikke havde haft kontakt til.

En sådan "temperaturmåling" vil således gøre os i stand til at sætte ind over for de virksomheder, der har valgt ikke at følge spillereglerne. Disse virksomheder vil opleve en skærpet kontrolindsats fra vores side - en indsats, hvor formålet afhænger af virksomhedens vilje nemlig: a) at få den del af virksomhederne, der kan påvirkes, til at følge reglerne og b) at få de virksomheder, der har besluttet ikke at ville efterleve reglerne, stoppet. Vores indsats i sidstnævnte type af virksomheder vil blive understøttet af - og fulgt op på ved sanktioner.

ToldSkats opgave er at sikre, at alle betaler den korrekte skat - hverken mere eller mindre. Ved tilrettelæggelse af vores indsats efter ovenstående model ser vi os som medspillere til erhverslivet. Vi ser nemlig fremgangsmåden som en optimal måde at understøtte bestræbelserne på at skabe fair konkurrence.