Dato for udgivelse
18 Nov 2003 13:20
Resumé

Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2004.


Ligningsrådet har fastsat befordringssatserne for 2004 på sit møde i dag.

Befordring mellem hjem og arbejdsplads

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2004 er fastsat således:

0 - 24 km inkl. intet fradrag
25 - 100 km. inkl. 1,62 kr. pr. km
over 100 km 0,81 kr. pr. km

Erhvervsmæssig kørsel

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat således:

kørsel til og med 20.000 km årligt 2,98 kr. pr. km
kørsel ud over 20.000 km årligt 1,62 kr. pr. km

Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel er den skattefri godtgørelse uændret fastsat til 0,40 kr. pr. km.

Det beregningsgrundlag, der er anvendt ved fastsættelsen af satserne, fremgår af et bilag til Told- og Skattestyrelsens cirkulære 2003-36 om befordringssatserne 2004.

Se befordringssatserne for 2003.