Dato for udgivelse
18 Nov 2003 16:02
Resumé
I år foreslår ToldSkat et kontonummer, som vil blive anvendt til at udbetale overskydende skat til skatteyderne.

Der har været artikler i nogle dagblade, der havde overskrifter som "Din restskat kan havne på en forkert konto" og "Rod i skatten".

Overskrifterne kan give det indtryk, at overskydende skat ved en fejl kan blive indsat på en anden persons konto. Det er dog meget usandsynligt, at det vil ske.

Fakta i sagen er, at 1,2 mio. skatteydere selv har angivet en konto, som eventuel overskydende skat overføres til. De pågældende er dermed fri for at gå i banken for at hæve en check. Det er nemt for skatteyderen. Men det er også godt for statens økonomi, fordi det er meget dyrere at udbetale penge på en check end at overføre penge til en konto. Altså en fordel for begge parter.

For de øvrige ca. 3.3 mio. skatteydere, der ikke har angivet en konto, ønsker ToldSkat også at overføre overskydende skat til en bankkonto. Dels fordi det er lettere for skatteyderen, dels fordi det er billigere.

Ordningen går ud på, at der er udsøgt en konto til de skatteydere, der ikke selv har angivet et kontonummer. Det sker ud fra de indberetninger, bankerne har foretaget i forbindelse med selvangivelsen for 2002. Ved udsøgningen er der anvendt følgende kriterier:

  • der er kun valgt konti, der har én ejer,
  • der er valgt almindelige indlånskonti,
  • findes der ikke en indlånskonto, kan der være valgt en udlånskonto, der er registreret som almindelig udlån. Det er typisk kassekredit- og lønkreditkonti.

Den udsøgte konto foreslås som den konto, som overskydende skat fremover overføres til.

Tjek kontoen

En skatteyder kan imidlertid have flere konti eller kan ønske, at der ikke bliver udbetalt overskydende skat til en konto. Derfor er vigtigt, at skatteyderen tjekker, om det kontonummer, som ToldSkat foreslår, også er det kontonummer, som skattyderen ønsker beløbet overført til. Det fremgår også af vejledningen til forskudsopgørelsen. Det er således en frivillig ordning, hvor skatteyderen selv bestemmer.

For at sætte fokus på at skatteyderen skal tjekke kontonummeret har ToldSkat indrykket annoncer i dag- og månedsblade.