Dato for udgivelse
19 Nov 2003 14:58
Resumé
ToldSkat er nu klar med en prognose for den vurdering af landets ejendomme, der finder sted pr. 1. oktober 2003.

Som det for nylig var omtalt i pressen, vurderer ToldSkat landets ejendomme pr. 1. oktober 2003. Det er den første vurdering, som ToldSkat har ansvaret for, efter at ToldSkat sidste år overtog opgaven med at vurdere landets 2 mio. ejendomme fra kommunerne og de nu nedlagte 224 vurderingsråd

Nedenstående skemaer viser en prognose over de gennemsnitlige stigninger fra 1. januar 2002 til 1. oktober 2003 for de forskellige ejendomstyper i landets 13 amter samt Københavns, Frederiksberg og Bornholm kommuner. Stigningen for den enkelte ejendom vil kunne afvige en del fra gennemsnittet i amtet - både i opad- og nedadgående retning. Dels fordi ejendomspriserne udvikler sig forskelligt fra kommune til kommune inden for amtet, og fordi ToldSkat nu har vurderet ejendommene ud fra ensartede principper.

For parcelhuse stiger grundværdierne gennemsnitligt med syv procent på landsplan, mens ejendomsværdierne stiger med tre procent.

Grundværdien er udtryk for grundens beliggenhed og størrelse. De tidligere vurderingsråd var mange steder meget forsigtige i deres vurdering af grundenes værdi, fordi der kun sjældent handles ubebyggede grunde, som man kan støtte vurderingen på. Efter overtagelsen af opgaven har ToldSkat også været forsigtige, men dog mere realistiske i vurderingen af grundenes værdi, og frem for alt sker vurderingen nu ud fra ensartede principper. Derfor er stigningen i grundenes værdi meget forskellig fra kommune til kommune.

Boligejerne får besked om ejendomsvurderingen på selvangivelsen for 2003, som udsendes i marts-april 2004. I april 2004 offentliggøres alle vurderingerne på internettet. Ejerne kan klage over 2003-vurderingen frem til den 1. juli 2004. Vurderingen har betydning for den ejendomsværdiskat, som ejerne skal betale for 2003, samt den ejendomsskat (grundskyld) der skal betales for 2005.

Man kan med skattestoppet ikke komme til at betale mere i ejendomsværdiskat, end man gør i dag for den samme ejendom (hvis der ikke er lavet ændringer, der kræver byggetilladelse), men man kan komme til at betale mindre, hvis vurderingen falder under skatteloftet (som er det mindste tal af vurderingen i 2001 plus fem procent og vurderingen i 2002).

Grundskylden er en kommunal skat, hvor skattestoppet betyder, at den gennemsnitlige udskrivningsprocent set over alle kommuner ikke må stige. Regeringen har derudover sikret, at der er lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. I 2004 kan stigningen højst blive 5,1 procent.

Kontakt: Kontorchef Jens Perch Nielsen, tlf.: 72 37 34 65.

Udviklingen i ejendoms- og grundværdi fra 2002 til 2003 for parcelhuse

Amt/kommune

Ejendomsværdi

Grundværdi

Københavns Kommune

12%

24%

Frederiksberg Kommune

9%

29%

Københavns Amt

8%

17%

Frederiksborg Amt

9%

19%

Roskilde Amt

6%

8%

Vestsjællands Amt

8%

7%

Storstrøms Amt

11%

14%

Bornholm Kommune

1%

2%

Fyns Amt

0%

3%

Sønderjyllands Amt

2%

3%

Ribe Amt

1%

1%

Vejle Amt

1%

6%

Ringkøbing Amt

0%

0%

Århus Amt

1%

7%

Viborg Amt

2%

2%

Nordjyllands Amt

0%

2%

Hele landet

3%

7%

Udviklingen i ejendoms- og grundværdi fra 2002 til 2003 for rækkehuse

Amt/kommune

Ejendomsværdi

Grundværdi

Københavns Kommune

7%

24%

Frederiksberg Kommune

9%

30%

Københavns Amt

9%

13%

Frederiksborg Amt

7%

18%

Roskilde Amt

9%

8%

Vestsjællands Amt

9%

8%

Storstrøms Amt

15%

11%

Bornholm Kommune

-1%

1%

Fyns Amt

0%

3%

Sønderjyllands Amt

3%

2%

Ribe Amt

1%

0%

Vejle Amt

2%

3%

Ringkøbing Amt

1%

1%

Århus Amt

5%

9%

Viborg Amt

1%

1%

Nordjyllands Amt

2%

2%

Hele landet

5%

8%

Udviklingen i ejendoms- og grundværdi fra 2002 til 2003 for sommerhuse

Amt/kommune

Ejendomsværdi

Grundværdi

København Kommune

-

-

Frederiksberg Kommune

-

-

Københavns Amt

29%

2%

Frederiksborg Amt

25%

28%

Roskilde Amt

14%

12%

Vestsjællands Amt

26%

11%

Storstrøms Amt

25%

12%

Bornholm Kommune

7%

0%

Fyns Amt

0%

0%

Sønderjyllands Amt

5%

5%

Ribe Amt

5%

5%

Vejle Amt

7%

3%

Ringkøbing Amt

7%

0%

Århus Amt

10%

10%

Viborg Amt

7%

0%

Nordjyllands Amt

10%

12%

Hele Landet

16%

12%

Udviklingen i ejendomsværdi fra 2002 til 2003 for etageejerlejligheder

Amt/kommune

Ejendomsværdi

Københavns Kommune

19%

Frederiksberg Kommune

16%

Københavns Amt

25%

Frederiksborg Amt

16%

Roskilde Amt

18%

Vestsjællands Amt

25%

Storstrøms Amt

28%

Bornholm Kommune

9%

Fyns Amt

7%

Sønderjyllands Amt

15%

Ribe Amt

12%

Vejle Amt

12%

Ringkøbing Amt

12%

Århus Amt

14%

Viborg Amt

5%

Nordjyllands Amt

7%

Hele Landet

18%

ToldSkat har ikke på nuværende tidspunkt en prognose for ejerlejlighedernes grundværdier.

Tallene i prognosen er behæftet med en vis usikkerhed, dels fordi prognosen kun er baseret på en mindre del af de vurderede ejendomme, og dels fordi ToldSkat fortsat arbejder med at fastlægge vurderingerne.