Dato for udgivelse
28 Nov 2003 16:31
Resumé
TDC-sagen undersøges, og ToldSkat har derfor ingen kommentarer til sagen.

Statsministeren har efter drøftelser med justitsministeren og skatteministeren besluttet at nedsætte en kommission, der skal undersøge TDC-sagen til bunds. Så længe denne undersøgelse er i gang, har ToldSkat ingen kommentarer til sagen, men henviser til Statsministeriets pressemeddelelse af 28. november 2003 på www.stm.dk