Dato for udgivelse
01 Dec 2003 13:10
Resumé
ToldSkat Sydsjælland gennemførte fredag den 28. november en større kontrolaktion.

ToldSkat Sydsjælland har sammen med de kommunale skatteforvaltninger og Arbejdsdirektoratet gennem den sidste måneds tid gennemført flere kontrolaktioner rettet mod afsløringen af sort arbejde i restaurationsbranchen. Aktionerne - der har været understøttet af politiet og Levnedsmiddelkontrollen - kulminerede i aften, hvor 115 medarbejdere indledte julefrokostsæsonen med at aflægge kontrolbesøg i 144 virksomheder inden for branchen.

Kontrolaktionen i går omfattede spiserestauranter og pizzarier mv. i den vestligste del af Københavns Amt, Køgebugt-området, Roskilde-området og Ringsted-området. Tidligere på måneden var det Slagelse-området og Korsør-området, vi besøgte. Formålet med aktionen var dels at undersøge virksomhedernes skatte-og momsforhold dels at undersøge. om der nu også blev indeholdt skat for de ansatte - også de ekstra-indkaldte, dels at undersøge, om der beskæftigedes illegal arbejdskraft og dels at kigge på andre forhold, som berører myndighederne.

Under aktionen konstaterede myndighederne,

  • at der i 54 virksomheder var 111 ansatte, for hvem der ikke blev indeholdt A-skat af lønnen.
  • at der i 4 virksomheder blev antruffet 5 ansatte uden arbejdstilladelse i Danmark. Politiet anholdt de pågældende.
  • at der i 32 virksomheder skønnes at være udeholdt omsætning fra regnskaberne.
  • at der i 27 virksomheder ikke var orden i skatte- og momsregnskaberne.
  • at der i 11 virksomheder blev konstateret andre overtrædelser, fx spilleautomater, der ikke var tilmeldt ToldSkat, colaer og chokoladevarer, hvoraf der ikke var betalt punktafgifter, og indsmuglet spiritus.
  • at ansatte i flere tilfælde stak af ud ad bagdøren, uden at kontrolpersonalet kunne forhindre det - et enkelt sted medførte dette, at gæsterne selv måtte hente julemaden i køkkenet.
  • at flere større restauranter end ikke havde et kasseapparat i virksomheden.
  • at flere køkkener var så snavsede, at Levnedsmiddelkontrollen skal se nærmere på forholdene.

Myndighederne skal nu bearbejde de konstaterede urigtigheder nærmere, men der vil helt sikkert i flere tilfælde blive tale om klækkelige efterbetalinger og bøder.

"Selv om vi var forberedt på, at vi ville finde mange unøjagtigheder, overrasker omfanget os" udtaler planlægningschef Poul Jørgen Vittrup fra ToldSkat Sydsjælland "og jeg kan forsikre om, at vi i den nærmeste fremtid ville følge aktionerne op med flere aktioner. Det er vores taktik på denne måde at "stresse" virksomhederne. Vort mål er at få øget antallet af virksomheder, der "kan og vil" - altså antallet af virksomheder, der af egen fri vilje betaler det, de skal."