Dato for udgivelse
01 Dec 2003 17:14
Resumé

ToldSkat Nordsjælland-Bornholm Region Ballerup har i samarbejde med Komskat I/S, Gladsaxe - og Ballerup kommuner og  Arbejdsdirektoratet samt Gladsaxe politi fulgt op på en tidligere lokal kontrolaktion rettet mod kiosker og restauranter/pizzeriaer.


I samarbejde med Komskat I/S, Gladsaxe - og Ballerup kommuner, Arbejdsdirektoratet samt Gladsaxe politi deltog ToldSkat Nordsjælland-Bornholm, region Ballerup søndag aften den 30. november 2003 i en opfølgning på en lokal kontrolaktion, som blev foretaget den 2. oktober 2003, rettet mod kiosker samt restauranter/pizzeriaer.

Denne gang blev der foretaget kontrolbesøg hos 30 virksomheder i Ballerup og Gladsaxe kommuner.

Af de 30 besøgte virksomheder var de 26 gengangere fra den 2. oktober 2003.

Formålet med aktionen var først og fremmest at afdække effekten af den første kontrolaktion vedrørende udeholdt omsætning, "sorte lønninger", socialt bedrageri i forbindelse med modtagelse af løn samtidig med offentlige ydelser som dagpenge, bistandshjælp mv og endelig tilstedeværelse af varer, som øl og sodavand, chokolade mv, hvoraf der ikke er betalt dansk afgift.

Af foreløbige resultater kan det oplyses, at 99 ansatte blev kontaktet, og heraf er mindst 20 personer på dagpenge, 13 personer på kontanthjælp og 2 modtagere af sociale pensioner.

Af de 99 ansatte oplyste 19, at de enten ikke var ansat eller ansat samme dag.

Der blev konstateret 1 person med bopæl i udlandet, som arbejder uden at have skattekort.

På trods af påbud ved aktionen den 2. oktober 2003 havde 1 virksomhed stadig ikke noget kasseapparat.

1 virksomhed var ikke momsregistreret og havde ikke alkoholbevilling, og i yderligere 2 virksomhed manglede alkoholbevilling, ligesom 2 virksomheder ikke på stedet kunne fremvise næringsbrev.

I 2 restaurationer med alkoholbevilling var der ansatte under 18 år, som serverede for gæsterne.

1 kiosk blev noteret efter lov om lukketid ved at handle med alkohol efter kl. 20.00.

1 udlænding blev anholdt, idet han ikke kunne dokumentere arbejds- eller opholdstilladelse.

Herudover var de hygiejniske forhold i 1 virksomhed så dårlig, at der vil blive foretaget indberetning til levnedsmiddelkontrollen.

Enkelte steder var forholdene blevet forbedret i kraft af, at der nu forelå ansættelseskontrakter, men resultatet viser, at der i ca. halvdelen af tilfældene er tale om ansættelsesforhold, der ikke opfylder reglerne, og der konstateres stadig mange andre uregelmæssighederer.

Det er vores fælles mål med disse aktioner, at det signaleres til virksomhederne, at vi holder et godt øje med hvad der sker, og aktionen viser meget tydeligt, at der er et stort behov for yderligere aktioner, udtaler regionschef Erik Jungersen fra ToldSkat Nordsjælland-Bornholm Region Ballerup. Endvidere er det vigtigt for retsbevidstheden, at der er lige vilkår for alle virksomheder.

Henvendelser om denne pressemeddelelse kan rettes til regionschef Erik Jungersen, telefon nr 72 37 18 59.