Dato for udgivelse
09 Dec 2003 10:12
Resumé
Den 30. december 2003 er sidste frist for at hæve indskud på investeringsfondskonti uden beskatning. Efter den dag bliver alle indeståender beskattet. Derfor sender ToldSkat i disse dage breve til alle ejere af sådanne konti for at gøre dem opmærksom på fristen.

Til og med 1997 var det muligt at indsætte beløb på en investeringsfondskonto med fradragsret. Betingelsen for at bruge kontoen var, at der senest 6 år efter skulle investeres i aktiver, der berettiger til forlods afskrivning. Bliver pengene ikke brugt til dette formål, bliver de efterbeskattet.

 

Sidste frist for at få brugt 1997-hensættelserne er den 30. december 2003. Ifølge ToldSkats beregninger drejer det sig om 4.394 konti med et samlet beløb på ca. 160 mio. kr.

 

For at huske kontohaverne på reglerne om investeringsfondsmidlerne sender ToldSkat derfor i disse dage breve ud til de 4.394 kontohavere. I brevet gør ToldSkat opmærksom på, at der står penge på en investeringsfondskonto, og at penge, der ikke investeres, bliver efterbeskattet.

 

Udsendelsen sker helt ekstraordinært for at bistå de relativt mange, der måske har glemt, at de har en investeringsfondskonto.

 

Læs mere om reglerne for brug af investeringsfondskonti.