Dato for udgivelse
17 Dec 2003 13:09
Resumé

Cigaretter og spiritus til eget brug fra andre EU-lande kan frit medtages over grænsen fra 1. januar 2004. Det er konsekvensensen af, at den danske særordning, kaldet 24-timers reglen, ophører.


Cigaretter og spiritus til eget brug fra andre EU-lande kan frit medtages over grænsen fra 1. januar 2004. Det er konsekvensensen af, at den danske særordning, kaldet 24-timers reglen, ophører.

Hvad der kan anses og ikke anses for eget brug er beskrevet i en vejledning, som ToldSkat netop har udsendt.

Vil den rejsende undgå, at ToldSkat stiller spørgsmålstegn ved, om der er tale om eget forbrug, anbefales det at medbringe under 800 cigaretter og 10 liter spiritus.

Læs nærmere om de nye regler i vejledningen "Retningslinier for den afgiftsfrie EU-indførsel efter 1. januar 2004".