Dato for udgivelse
18 Dec 2003 13:18
Resumé

I ToldSkat taler man ikke kun om digital forvaltning, men der sættes virkelig handling bag ordene. Der er nu etableret digitale løsninger for stort set alle indberetninger af told- og skattedata.


I ToldSkat taler man ikke kun om digital forvaltning, men der sættes virkelig handling bag ordene. Der er nu etableret digitale løsninger for stort set alle indberetninger af told- og skattedata.

Og løsningerne er blevet vel modtaget af borgere og virksomheder. 800.000 skatteydere bruger telefon eller Internet til indberetning af skatteoplysninger. Og 180.000 virksomheder bruger nettet i stedet for papir til deres mange indberetninger.

ToldSkat modtager således i år over 30 mio. elektroniske indberetninger. Det betyder, at samfundet årligt sparer et papirforbrug på over 200 tons., og at brugerne og det offentlige sparer en portoudgift på 50 mio. kr. Dertil kommer den ikke ubetydelige effektiviseringsgevinst, der ligger i, at oplysningerne kan afleveres når som helst og uden at forlade skrivebordet.

”Vi gør en stor indsats for at tilpasse vore løsninger til den enkelte brugers behov”, siger underdirektør Steffen Normann Hansen som forklaring på den store succes, "og vi kan konstatere, at tilfredsheden hos vore brugere spreder sig som ringe i vandet og fører til, at endnu flere melder sig".

Topscoreren blandt de erhvervsrettede løsninger er Importsystemet, hvor 99% af toldformaliteterne i dag foregår papirløst.

Seneste skud på stammen er en løsning for punktafgifter, som nu kan indberettes direkte på nettet af virksomhederne. Der er også for nylig lanceret en elektronisk løsning for indberetning af udbytteskat.

Og ToldSkat agter absolut ikke at hvile på laurbærrene. I den moderniseringsplan, som regeringen for nylig har vedtaget, indgår udvikling af endnu mere avancerede løsninger, som letter og automatiserer indberetningsbyrden for virksomhederne.

Virksomhedernes elektroniske indberetninger til ToldSkat
Produkt 1999 2000 2001 2002 2003  Aktuel  procent  Indberetninger i alt det  seneste år  Elektroniske   indberetninger pr. år
Moms 1% 7% 14% 24% 30% 43%  1,4 mio. angivelser  615.000 angivelser
A-skat 59% 59% 66% 69% 73% 73%  2,0 mio. angivelser  1,5 mio. angivelser
Lønsum         7% 23%  92.000 angivelser  21.000 angivelser
Punktafgifter         1% 1%  270.000 angivelser  3.000 angivelser
Import 73% 78% 90% 98% 99% 99%  1,7 mio. vareposter  1,7 mio. vareposter
Eksport 35% 41% 47% 56% 67% 67%  3,5 mio. vareposter  2,3 mio. vareposter
Intrastat 88% 90% 90% 92% 92% 92%  9,4 mio. vareposter  8,6 mio. vareposter
NCTS         40% 95%  200.000 forsendelser  190.000 forsendelser
Listeoplysninger 13% 14% 23% 36% 41% 46%  900.000 listelinier  415.000 listelinier
Månedlig indberetning af personnumre  Lovændring 82% 82% 86% 88% 88%  1,6 mio. angivelser  1,4 mio. angivelser
Oplysningssedler 94% 95% 96% 97% 97% 97%  11,1 mio oplysningssedler  10,8 mio oplysningssedler
AKFA 99% 99% 99% 99% 99% 99%  7,0 mio angivelser  6,9 mio angivelser
                 
AKFA: Indberetning af Arbejdsgiver Kontingenter og Faglige kontingenter      
NCTS: Opstart af forsendelser for varer til lande udenfor EU        
Listeoplysninger: EU varesalg