Dato for udgivelse
23 Dec 2003 13:33
Resumé
ToldSkat København gør status for 2003 for narkotika- og medicinkontrollen

Samarbejde skaber resultater

I år har ToldSkat København beslaglagt mere end 65 kg kokain.

 

Årsagen til de store beslaglæggelser er dels en opprioritering af smugleriopgaven og dels udtryk for et omfattende samarbejde både internt og internationalt.

 

I København arbejder 18 toldere med smuglerikontrolopgaven. For at udnytte ressourcerne bedst muligt samarbejder smugleritolderne henholdsvis øst og vest for Storebælt om de større kontrolaktioner. F.eks kan smuglerigruppen ved Told- og Skatteområde Sydsjælland trække på smuglerigruppen i København, hvis et smuglerifarligt skib skal kontrolleres i Sydsjælland.

Dette samarbejde på tværs af områderne betyder samtidigt, at det er muligt at samle tilstrækkelig ekspertise til de enkelte kontrolopgaver.

 

Et efterhånden godt udbygget samarbejde imellem toldmyndighederne i EU-landene er yderligere medvirkende til en effektiv informationsudveksling. Grænser er ingen hindring for den organiserede kriminalitet og derfor samarbejder de forskellige landes toldmyndigheder om analyse og videreformidling af information, som bruges til at finde og beslaglægge narkotika-forsendelserne.

 

Derudover samarbejder tolderne med politiet. De beslaglæggelser, som ToldSkat København hvert år foretager, indgår som en del af politiets narkostatistik. Hele efterforskningsopgaven ligger således hos politiet og dette gælder også efterfølgende for de narkosager, som ToldSkat afslører i grænsetrafikken.

 

Hvordan udføres toldkontrolopgaven i dag?

Det meste af den kontrol, som udføres i dag foretages uden gene for den almindelige rejsende eller for erhvervslivet. En stor del af toldernes arbejdstid bruges til forudgående risikoanalyser og derfor anvendes meget mindre tid til selve kontrollen.

 

ToldSkat beslaglægger, udover narkotika også store mængder dopingstoffer, ulovlige lægemidler, sorte penge, fredede dyr og planter, indførselsforbudte våben, kulturværdier, ulovligt indførte cigaretter og spiritus samt tillige ulovligt indført øl og sodavand til salg i kiosker mm. I år er der beslaglagt 1 ton medicin i flyfragten mod 100 kg. i 2002.

 

Beslaglæggelser:

 

År

Gram

2000

54.056

2001

93.447

2002

102.858

2003*

945.319

*1-11 mdr.

 

År

Beslag =pakker

2000

41

2001

55

2002

62

2003*

43

* 1-11 mdr.

 

Kød/planter – 19.032

År

Beslag=pakker

2001

103

2002

349

2003*

253

* 1-11 mdr.

 

Beslaglæggelser – kokain:

 

År

Kokain

2001

3,5 kg

2002

6,4 kg

2003*

65,7 kg

* 1-11 mdr.