Dato for udgivelse
19. december 2003
Resumé
Cirkulære om mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2004.

Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2004 udgør 3% p.a.

Se cirkulære om mindsterenten.