Dato for udgivelse
05 Jan 2004 16:06
Resumé

ToldSkat København, Nordsjælland-Bornholm og Sydsjælland har i 2003 udført 11 fælles kontrolaktioner rettet mod illegal indførsel af narko, spiritus og cigaretter samt våben.

 


Smuglerikontrollen i de 3 ToldSkat områder København, Nordsjælland og Sydsjælland har i 2003 udført 11 fælles kontrolaktioner rettet mod illegal indførsel af narko, spiritus og cigaretter samt våben.

 

De 11 kontrolaktioner er udført forskellige steder på Sjælland, Bornholm og Lolland/Falster med deltagelse af smuglerikontrolmedarbejdere samt narkohunde fra de 3 områder.

 

Kontrollen har omfattet dels kontrol af rejsende i personbiler, trailere, skibe, fly, tog samt kurerforsendelser, og udover at det har medvirket til en mere effektiv kontrolindsats, har det også givet gode resultater.

 

Der er i forbindelse med de 11 kontrolaktioner blevet beslaglagt følgende varer, der var indført illegalt:

 

3.150 liter spiritus

3.000 stk cigaretter

1.250 liter øl

16 kg kokain

320 g hash

320 stk. piller samt

1 våbenbeslag

 

I de enkelte kontrolaktioner har der deltaget mellem 5 og 15 kontrolmedarbejdere.

 

Denne form for kontrolaktioner vil fortsætte i år 2004.

 

Kontakt: Funktionschef Henry Bollmann, Smuglerikontrollen Sydsjælland, tlf. 7237 2823