Dato for udgivelse
18 Nov 2009 11:18
Resumé

Som en del af finanslovsforliget bliver fristerne for arbejdsmarkedsbidrag og A-skat udskudt.


Uddrag fra finanslovsforliget
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i foråret en aftale om at forlænge kredittiderne for virksomhedernes indbetalinger af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Det har øget virksomhedernes likviditet i den aktuelle økonomiske situation, hvor den finansielle sektor har strammet op på långivningen. Den aftalte forlængelse af kredittiderne er nu under udfasning. Selvom forholdene på de finansielle markeder er forbedret, er der endnu ikke tale om en normalisering.

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at udskyde udfasningen af de lempeligere kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, således at kredittiden fastholdes på det nuværende niveau.

Virksomhederne får dermed 12 dages længere kredittid for indbetalinger af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag end normalt. Ordningen udfases i november og december 2010.

De forlængede kredittider for virksomhedernes indbetalinger af moms udfases som tidligere aftalt.

Lovforslaget skønnes at udskyde betalinger på 21,25 mia. kr. om måneden i 2010. Det samlede rentetab for staten skønnes at udgøre 525 mio. kr.  Forslaget medfører, at store virksomheders betaling A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende december 2009 udskydes fra 2009 til 2010. Herved reduceres statens indtægter i 2009 med ca. 19,25 mia. kr. og forøges tilsvarende i 2010.

Fristerne i lovforslaget:
I nedenstående skema vises betalingsfristerne for store virksomheder efter gældende regler og efter forslaget med angivelse af, hvor meget betalingsfristerne efter forslaget er forlænget i forhold til de sædvanlige frister.

Store virksomheder

 Afregningsperiode

Betalingsfrist efter gældende regler

Betalingsfrist efter forslaget

Kredittid ud over de sædvanlige regler

Oktober 2009

12. november 2009

12. november 2009

12 dage

November 2009

7. december 2009

14. december 2009

14 dage

December 2009

30. december 2009

12. januar 2010

13 dage

Januar 2010

29. januar 2010

12. februar 2010

14 dage

Februar 2010

26. februar 2010

12. marts 2010

14 dage

Marts 2010

31. marts 2010

12. april 2010

12 dage

April 2010

29. april 2010

12. maj 2010

13 dage

Maj 2010

31. maj 2010

14. juni 2010

14 dage

Juni 2010

30. juni 2010

12. juli 2010

12 dage

Juli 2010

30. juli 2010

12. august 2010

13 dage

August 2010

31. august 2010

13. september 2010

13 dage

September 2010

30. september 2010

12. oktober 2010

12 dage

Oktober 2010

29. oktober 2010

12. november 2010

14 dage

November 2010

30. november 2010

6. december 2010

6 dage

December 2010

30. december 2010

30. december 2010

0 dage

I nedenstående skema vises betalingsfristerne for små virksomheder efter gældende regler og efter forslaget med angivelse af, hvor meget betalingsfristerne efter forslaget er forlænget i forhold til de sædvanlige frister.

Små virksomheder

 Afregningsperiode

Betalingsfrist efter gældende regler

Betalingsfrist efter forslaget

Kredittid ud over de sædvanlige regler

Oktober 2009

23. november 2009

23. november 2009

13 dage

November 2009

16. december 2009

22. december 2009

12. dage

December 2009

18. januar 2010

22. januar 2010

4 dage

Januar 2010

10. februar 2010

22. februar 2010

12 dage

Februar 2010

10. marts 2010

22. marts 2010

12 dage

Marts 2010

12. april 2010

22. april 2010

10 dage

April 2010

10. maj 2010

25. maj 2010

15 dage

Maj 2010

10. juni 2010

22. juni 2010

12 dage

Juni 2010

12. juli 2010

22. juli 2010

10 dage

Juli 2010

10. august 2010

23. august 2010

13 dage

August 2010

10. september 2010

22. september 2010

12 dage

September 2010

11. oktober 2010

22. oktober 2010

11 dage

Oktober 2010

10. november 2010

22. november 2010

12 dage

November 2010

10. december 2010

16. december 2010

6 dage

December 2010

17. januar 2011

17. januar 2011

0 dage

Yderligere oplysninger: Borgere og virksomheder 72 22 18 18.