Blanketnr.
03.078
Formål med blanketten

Foreninger, fonde, institutioner mv. kan søge om godkendelse til at modtage fradragsberettigede forskningsgaver efter ligningslovens § 8 H.

Ansøgningen skal være modtaget i Skatteforvaltningen senest den 1. oktober i det kalenderår, der ansøges for.

Se vejledning til blanket 03.078

Digital løsning

Log på med foreningens mv. NemID/MitID og udfyld den digitale blanket.

Link til digital løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen