Blanketnr.
03.077
Formål med blanketten

Tilmelding omfatter indberetningspligtige efter Skatteindberetningslovens § 43.

PDF-udgave

Link til blanketten på virk.dk

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen