Dato for udgivelse
29 Jan 2004 09:05
Resumé

ToldSkat har vundet en principiel sag ved Højesteret om renteansvar. På trods af at sagen bunder i en banal tastefejl i et pengeinstitut, kunne den være blevet en ladeport for spekulation.


For tre år siden tastede en sønderjysk medarbejder i et pengeinstitut forkert. En kunde skulle indbetale en gæld på 1.118 kroner til skattevæsenet, men medarbejderen kom i stedet ved en fejl til at indtaste ToldSkats gironummer, 7540531, i indbetalingsfeltet. Det blev aflæst som 7.540.531 kroner.

 

Fejlen blev opdaget, og ToldSkat returnerede millionerne til banken inden en måned, som foreskrevet i det såkaldte rentecirkulære. Tilbage stod spørgsmålet, om ToldSkat så skulle betale renter i den tid, hvor pengeinstituttets penge var hos det offentlige. Det mente pengeinstituttet, som krævede en rentesats på 4,5 procent.

 

Dette har Højesteret nu klart afvist. I en afgørelse den 8. januar siger retten, at reglerne på området er overholdt, og at ToldSkat ikke skal betale renter til banken.

 

Dommen har stor principiel værdi for ToldSkat, da man kan fortsætte den nuværende praksis på området. Var Højesteret kommet frem til en modsat afgørelse, ville der være åbnet en ladeport for spekulation.  

 

”Det ville have skabt store problemer, hvis vi havde tabt. Enhver virksomhed ville så i princippet kunne sætte eksempelvis 30 millioner ind på ToldSkats konto, og mens vi så arbejdede på at tjekke, om indbetalingen var korrekt, skulle vi forrente pengene,” siger Jens Christiansen, som er kontorchef i Told- og Skattestyrelsens Administrationsafdeling, og fortsætter:

”Man kunne jo frygte, at kreative personer ville udnytte det som en god parkeringsplads for ledig likviditet.”

 

Begrundelsen for dommen skal findes i Skatteministeriets rentecirkulære fra 1987. Cirkulæret bestemmer, at hvis ToldSkat får en indbetaling uden selv at have opkrævet den, og hvis ToldSkat betaler pengene tilbage inden en måned, så skal beløbet ikke forrentes.

 

Højesterets afgørelse den 8. januar 2004 stadfæstede Landsrettens afgørelse, som er fra den 17. september 2002. Pengeinstituttet, som indbragte sagen, skal også betale sagens omkostninger.

 

Højesteret henviser i dommen til Skatteministeriets cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987.

 

Kontaktperson i Told- og Skattestyrelsen:

  

René Andersen, pressesekretær, Tlf.: 72 37 09 00.