Dato for udgivelse
03 Feb 2004 13:30
Resumé
Indberet til selvangivelsen i februar og få overskydende skat udbetalt 22. marts

Indberet til selvangivelsen i februar og få overskydende skat udbetalt 22. marts

Skatteydere, der skal selvangive indkomster eller fradrag, som ToldSkat ikke kender, kan gøre dette allerede fra den 4. februar – 22. februar ved at indberette disse via internettet. Det giver mulighed for at få årsopgørelsen tilsendt allerede sammen med selvangivelsen og dermed få eventuel overskydende skat udbetalt tidligere end ellers.

 

Selvangivelsen for 2003 udsendes som normalt fra medio marts, og alle der skal have overskydende skat vil få årsopgørelsen mellem den 19. og 22. marts, og beløbet vil blive indsat på skatteyderens bankkonto den 22. marts.

 

Nye muligheder på www.tastselv.toldskat.dk

Skatteydere med adgang til internettet får nogle nye muligheder i år:

 

Tidlig indberetning

 

Alle indtægter og fradrag, som ikke kan fortrykkes, fordi ToldSkat ikke har oplysningerne, kan på TastSelv indberettes fra den 4. februar til den 22. februar. De beløb, der indberettes, vil så blive fortrykt på selvangivelsen, der udsendes i marts, og der vil normalt være en årsopgørelse med. Man skal altså ikke længere først have selvangivelsen og efterfølgende få tilsendt årsopgørelsen. De mest almindelige beløb, der er tale om, er ”befordringsfradrag”, ”fradragsberettigede gaver” samt ”fradragsberettiget underholdsbidrag og børnebidrag”.

 

Beregningsprogram til befordringsfradrag

Grundlaget for det befordringsfradrag, som ToldSkat vil fortrykke på selvangivelsen, kan kontrolleres på TastSelv. Personer, som ToldSkat ikke kan fortrykke et befordringsfradrag for, kan selv bruge TastSelv til at beregne og indberette det. Dette kan ske både i den tidlige indberetning i februar, og når selvangivelsen er udsendt fra medio marts.

 

Den digitale skattemappe

Alle skatteydere vil få deres egen skattemappe på www.tastselv.toldskat.dk. Heri vil ligge årsopgørelser, forskudsopgørelser og - som noget nyt - personlige skatteoplysninger. Skattemappen åbnes til marts, når selvangivelserne udsendes. Det betyder, at den enkelte skatteyder altid har adgang til de aktuelle skattedokumenter. Man behøver altså ikke længere henvende sig til sin kommune for at få udskrevet en kopi, hvis man har behov for det. Det er en lettelse både for skatteyderen og skatteforvaltningen.


Papirløs kommunikation

Når alle dokumenter bliver opbevaret i den digitale skattemappe, vil der ikke være det samme behov for, at få tilsendt dokumenterne på papir. Derfor er der mulighed for, at skatteyderen kan fravælge at få tilsendt årsopgørelse, bidragsopgørelse mv. på papir.

 

Indberette kontonummer

Fra i år udbetales overskydende skat fortrinsvis til en bankkonto, som ToldSkat har registreret. Det er vigtigt, at det er det rigtige kontonummer, som ToldSkat har registreret. På www.tastselv.toldskat.dk kan kontonummeret tjekkes og eventuelt ændres.

 

Servicefællesskab med SUstyrelsen og Økonomistyrelsen

Tre ministerier er gået sammen om at gøre livet lettere for over 300.000 studerende og for de 460.000 færdiguddannede, der betaler studielån tilbage. Fremover kan nuværende og tidligere studerende få overblik over deres SU- og skatteforhold på internettet med én fælles hovednøgle – den digitale signatur. 

Nyt på selvangivelsen

Fortrykte studielånsrenter

Fra i år vil studielånsrenter blive fortrykt på selvangivelsen sammen med andre renteudgifter, der fortrykkes. Renterne af de få statsgaranterede studielån, som er tilbage, vil dog ikke blive fortrykt, og skal derfor selvangives som hidtil.

Fortrykt befordringsfradrag

Lønmodtagere, der ikke har flere samtidige arbejdsgivere, og som arbejder hos en arbejdsgiver, der kun har ét arbejdssted, vil få fortrykt et forslag til befordringsfradrag.

De fortrykte beløb skal kontrolleres

De fortrykte studielånsrenter og befordringsfradrag skal som alle andre fortrykte beløb kontrolleres og rettes, hvis de er forkerte.

Ejendomsvurdering

Som noget nyt skrives ejendomsvurderingen på ejendomsskemaet, der udsendes sammen med selvangivelsen. Derved spares udgifterne til én forsendelse. Hvis en skatteyder ejer mere end tre ejendomme, vil ejendomsvurderingen dog forsat blive udsendt i en selvstændig forsendelse.

Afskaffelse af kapitalforklaring

For at mindske de administrative byrder for erhvervslivet, er kapitalforklaringen afskaffet. Kun hvor der er konkret behov, kan skattemyndighederne indhente supplerende formueoplysninger. Afskaffelsen af kapitalforklaringen betyder samtidig, at hovedaktionærer ikke længere skal indgive den udvidede selvangivelse, men kan nøjes med den fortrykte.

 

 

Kontakt: Pressesekretær René Andersen 72 37 09 00.