Dato for udgivelse
12 Feb 2004 09:03
Resumé

ToldSkat indbyder nu til informationsmøder om transfer pricing-dokumentation.


ToldSkat indbyder nu til informationsmøder om transfer pricing-dokumentation.

 

Møderne bliver afholdt i samarbejde med Dansk Industri og Dansk Handel & Service og er rettet mod de mindre og mellemstore virksomheder.

 

Alle interesserede virksomheder kan tilmelde sig på www.toldskat.dk/transferpricing, hvor der også er nærmere information om møderne, der afholdes i København den 26. februar samt i Århus og i Vejle den 11. marts 2004.

 

Informationsmøderne

 

På informationsmøderne vil en repræsentant fra Told- og Skattestyrelsen samt repræsentanter fra henholdsvis en stor og en mindre virksomhed holde oplæg om at udarbejde transfer pricing-dokumentation. Skatteministeren vil indlede mødet i København.

 

En pjece om transfer pricing og dokumentation vil blive udleveret på møderne og kan efterfølgende hentes på ToldSkats hjemmeside på internettet. Pjecen er målrettet mod de mindre og mellemstore virksomheder.

 

Baggrund

 

Informationsmøderne er en del af den informationskampagne, der er sat i værk på baggrund af en undersøgelse af virksomhedernes transfer pricing-dokumentation i foråret 2003. Undersøgelsen viste, at især de mindre og mellemstore virksomheder havde problemer med at opfylde dokumentationspligten.

 

Informationskampagnen er et element i Skatteministeriets 8-punkts plan. 8-punkts planen skal styrke indsatsen på transfer pricing-området med tiltag på lignings- og kontrolsiden samt med tiltag, som sikrer et større incitament til at udarbejde dokumentation.

 

Som en del af kampagnen vil Told- og Skattestyrelsen i april, maj og juni 2004 etablere en hotline, hvor virksomhederne uformelt kan få oplysninger om forståelse af transfer pricing-reglerne og vejledning i at lave transfer pricing-dokumentation.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontaktperson: Udviklingsdirektør Jesper Skovhus Poulsen, Skatteministeriets departement, tlf 33 92 47 63