Dato for udgivelse
16 Feb 2004 12:54
Resumé

Trods lavkonjunktur er det i 2003 lykkedes for ToldSkat at nedbringe restancerne med 525 mio. kr svarende til 16 pct.


Effektivt arbejde kombineret med en øget fokus på restancerne er baggrunden for at ToldSkat i 2003 har nedbragt de inddrivelige restancer med 525 mio. kr., så de nu kun udgør 2,7 mia. kr. Det er samtidig den mindste inddrivelige restance ToldSkat nogensinde har opgjort.

  • Vi er meget tilfredse med resultatet af den store indsats og det oven i købet på et tidspunkt, hvor alle taler om lavkonjunktur i erhvervslivet, siger underdirektør Preben Bialas, Told- og Skattestyrelsen.

ToldSkat vil også fremover fastholde den øgede opmærksomhed på restanceudviklingen, så gælden ikke udvikler sig i negativ retning for staten.

 

De samlede tal for ToldSkats inddrivelige restancer ser således ud (i mio. kr.):

 

Ultimo

Inddrivelige restancer

Ændring

2000

2.849

 

2001

2.857

+ 8

2002

3.224

+ 357

2003

2.699

- 525

Inddrivelige restancer er restancer, hvor ToldSkat har mulighed for at anvende de normale inddrivelsesredskaber, som fx rykker, udlæg, lønindeholdelse og afdragsordninger. Inddrivelige restancer indeholder således fx ikke restancer, hvor er der beviget henstand, hvor restancen er berostillet som følge af en klage, og hvor restancen er under bobehandling

 

Desuden har ToldSkat opgjort restancerne på personskatteområdet (B-skatter incl. restskat mv. samt arbejdsmarkedsbidrag vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende), som inddrives af landets kommunale skatteforvaltninger. Det er glædeligt, at der også er sket et fald i disse restancer (i mio. kr.):

 

Ultimo

Personskatterestance mv.

Ændring

2000

5.160

 

2001

4.950

- 210

2002

5.059

+ 109

2003

4.940

- 119

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontaktperson: underdirektør Preben Bialas, Told- og Skattestyrelsen, tlf 72 37 00 15.