Dato for udgivelse
18 Feb 2004 16:08
Resumé
Lovforslag om toldmyndighedernes indgriben i forbindelse med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer m.m. sendes i høring.


Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) har udsendt en pressemeddelelse om et udkast til et lovforslag, der er sendt i høring.

Lovforslaget omfatter ændringer, som er nødvendige i forbindelse med en ny EU-forordning. Forordningen indeholder regler om toldmyndighedernes mulighed for at forhindre, at der kommer bl.a. varemærkeforfalskede og piratkopierede varer ind i Danmark.

Se ministerens pressemeddelelse, udkast til lovforslag og høringsbrev.