Dato for udgivelse
19 Feb 2004 12:45
Resumé
Endelig dom i kraftvarmesagen.

Skatteministeriet har udsendt en pressemeddelelse om, at Højesteret har stadfæstet Vestre Landsrets frifindelse af Skatteministeriet i kraftvarmesagen.

Se Skatteministeriets pressemeddelelse.