Dato for udgivelse
5. marts 2004
Resumé

Torsdag  den 4. Marts 2004, har medarbejdere fra ToldSkat, kommuner, Politi, Arbejdsdirektoratet og Fødevareregion Vejle og  Sønderjylland  i fællesskab foretaget kontrol hos godt 40 pizzariaer i kommuner i trekantområdet samt i dele af Sønderjylland.


Torsdag  den 4. Marts 2004, har medarbejdere fra ToldSkat, kommuner, Politi, Arbejdsdirektoratet og Fødevareregion Vejle og  Sønderjylland  i fællesskab foretaget kontrol hos godt 40 pizzariaer i kommuner i trekantområdet samt i dele af Sønderjylland.

 

Formålet med kontrollen var at afsløre “sorte” ansatte, udeholdt omsætning, socialt bedrageri samt overtrædelser af fødevarelovgivningen, og var  for ToldSkat, kommuner, Politi,og Arbejdsdirektoratets vedkommende en opfølgning på efterårets aktioner mod samme virksomhedskreds.

 

Resultatet af aktionen er på nuværende tidspunkt endnu ikke opgjort, men det ser ud til, at kontrollen med virksomhederne i efteråret har haft en positiv effekt på virksomhedskredsen,  idet de virksomheder, der blev besøgt ved efterårets aktioner, i mange tilfælde nu havde fået orden i tingene.

 

Af foreløbige resultater kan dog oplyses, at ved de godt 40 kontrolbesøg blev der kontrolleret 70 ansatte. Heraf  oplyste  18 personer – svarende til ca. 25% -, at de enten var ansat samme dag eller for ganske nylig, var  ”praktikant” uden løn eller modtog dagpenge, kontanthjælp eller lignende. Herudover blev antruffet 2 asylansøgere, hvis forhold vil blive undersøgt nærmere af politiet, medens det lykkedes 3 personer at stikke af.

 

Ved kontrollen konstateredes også ved besøg på en adresse, hvor man havde en formodning om, at der lå et pizzaria, at denne virksomhed med adskillige ansatte havde været i gang gennem længere tid, uden at afregne moms og skat samt indeholde og indbetale skat for de ansatte.   

 

Heller ikke i forhold til fødevarelovgivningen var virksomhederne i orden, idet der bl.a. konstateredes  manglende ophængning af kontrolrapporter, anvendelse af ikke godkendte lokaler, indskærpelse vedr. hygiejne, manglende meddelelse om ejerskifte, manglende dokumentation af egenkontrol samt manglende uddannelse for personer antruffet i pizzariaerne.

 

Aktionen viser helt klart, at brugen af sort arbejdskraft fortsat forekommer i branchen og har et  uacceptabelt højt niveau – på trods af vejledning og tæt kontrol, ligesom hygiejnekravene nogle steder fortsat ikke bliver overholdt. Også forholdene omkring kasseafstemning er fortsat ikke orden.

 

Der forestår nu et arbejde med at bearbejde de indsamlede oplysninger, ligesom der vil blive foretaget revision af regnskaber for et antal virksomheder.