Dato for udgivelse
02 Apr 2004 14:51
Resumé

Tidligere oplyste personskatterestancer indeholdt ikke restancer vedrørende pensionsopsparing ATP og ejendomsværdiskat samt visse restancer vedrørende arbejdsmarkedsbidrag.


ToldSkat har i pressemeddelelse af 16. februar 2004 bl.a. vist udviklingen i personskatterestancerne, som inddrives af kommunerne.

 

På grund af en menneskelig fejl i forbindelse med en manuel opgørelse af personskatterestancerne blev restancer vedrørende pensionsopsparing, ATP og ejendomsværdiskat samt visse restancer vedrørende arbejdsmarkedsbidrag fejlagtigt ikke medregnet. Den korrekte udvikling i person-skatterestancerne mv. er som følger:

 

Beløb i mio. kr.

Restance ultimo

Personskatterestancer mv.

Ændring

2000

5.501

 

2001

5.468

- 33

2002

5.742

+ 274

2003

5.767

+ 25

 

ToldSkat beklager fejlen. På regnskabsområdet er nu iværksat edb-mæssige foranstaltninger, der skal sikre korrekte opgørelser i fremtiden.

  

Kontaktperson: pressesekretær René Andersen, tlf 72 37 09 00.