Dato for udgivelse
27 Apr 2004 14:34
Resumé

ToldSkat Nordjylland har i samarbejde med samtlige kommunale skatteforvaltninger i Nordjylland, gennemført en kontrolaktion rettet mod taxivognmænd.


ToldSkat Nordjylland har i samarbejde med samtlige kommunale skatteforvaltninger i Nordjylland, gennemført en kontrolaktion rettet mod taxivognmænd.

 

Formål:

Formålet med kontrolaktionen, var dels:

 

ønsket om at igangsætte et bredere samarbejde mellem ToldSkat og de kommunale skatteforvaltninger,

 

at undersøge hvorvidt den hidtidige kontrolindsats mod taxibranchen har været tilstrækkelig.

 

Resultat:

Der er gennemført 23 forud anmeldte kontroller i virksomheder beliggende i området der således spænder fra Skagen kommune i Nord, Sydthy kommune i vest, Arden og Hadsund kommuner i det syd/østlige:

 

-         6 virksomheder havde fejlfri regnskaber

-         15 virksomheder fik deres skattepligtige indtægt forhøjet med i alt 862 236 kr., hovedsagelig som følge af udeholdte indtægter

-         4 virksomheder har efterbetalt ca. 101 000 kr. i moms

-         8 virksomheder er efteropkrævet 39 844 kr. i lønsumsafgift

-         4 virksomheder er refunderet 97 400 kr. i olieafgift og moms af anvendt brændstof til rutekørsel.

-         1 person er blevet pålagt at tilbagebetale 40 000 kr. i uberettiget modtaget dagpenge, og endelig

-         1 bogholder, der ikke fremgik af de officielle registre

 

Resultatet af kontrolaktionen vurderes som meget tilfredsstillende.

 

Dels har samarbejdet fungeret godt, dels er der fundet en del reguleringer, som både består af tilbage- og efterbetalinger, jf. ovenstående.

 

Spørgsmål vedrørende kontrolaktionen kan rettes til Steen Hjelm Christensen, tlf 2228 2266 eller Arne Peter Jensen, tlf. 7237 0721.