Dato for udgivelse
05 May 2004 09:52
Resumé

ToldSkat gør opmærksom på, at fristen for betaling af restskat for 2003 op til 40.000 kr. er den 1. juli 2004.


Restskat

Der har i dele af pressen været bragt fejlagtige oplysninger om tidspunktet for indbetaling af restskat. ToldSkat gør derfor opmærksom på, at fristen for betaling af restskat for 2003 op til 40.000 kr. er den 1. juli 2004. Dette gælder uanset om årsopgørelsen for 2003 er modtaget inden den 1. juli 2004 eller ej.

 

Hvis restskatten ikke er indbetalt inden den 1. juli 2004, vil der blive pålagt et procenttillæg på 7 pct. Hvis der i perioden 1. januar 2004 – 1. juli 2004 er foretaget frivillige indbetalinger, der overstiger 40.000 kr., betales der et rentetillæg på 2 pct. af beløbet over 40.000 kr. Rentetillægget på de 2 pct. anses for at være en del af indbetalingen. 

 

Selvangivelsesfrist

ToldSkat skal samtidig gøre opmærksom på, at fristen for tilføjelser eller ændringer til de fortrykte selvangivelser for indkomståret 2003 udløb den 1. maj 2004. For de skatteydere, der skal benytte den udvidede selvangivelsesblanket, udløber fristen den 1. juli 2004.

 

De fortrykte selvangivelser indebærer, at skatteydere, der ikke har tilføjelser eller ændringer, hurtigt vil modtage årsopgørelsen. De skatteydere der har tilføjelser eller ændringer, må derimod afvente skattemyndighedernes behandling af de nye oplysninger.

 

For skatteydere der har oversiddet fristen for ændringer eller tilføjelser til den fortrykte selvangivelse, er løbet imidlertid ikke kørt. Der kan således også efter den 1. maj 2004 foretages ændringer eller tilføjelser uden anden konsekvens end, at der skal udskrives en ny årsopgørelse.