Dato for udgivelse
13. maj 2004
Resumé

ToldSkat Nordsjælland-Bornholm har sammen med Ballerup, Gladsaxe, Herlev og Værløse kommuner og Arbejdsdirektoratet gennemført to kontrolaktioner mod restauranter og pizzeriaer.

 


I samarbejde med Ballerup, Gladsaxe, Herlev og Værløse kommuner samt Arbejdsdirektoratet deltog ToldSkat Nordsjælland-Bornholm, region Ballerup, fredag den 7. maj 2004 og søndag den 9. maj 2004 i to lokale kontrolaktioner rettet mod restauranter og pizzeriaer.

 

Der blev i alt foretaget kontrolbesøg hos 37 virksomheder beliggende i regionsområdet, hvoraf 21 var genbesøg fra en aktion afholdt den 1. april 2004.

 

Formålet med aktionen var at afdække forhold omkring virksomhedernes aflønning af medarbejdere, herunder “sorte lønninger” og socialt bedrageri, i forbindelse med modtagelse af løn samtidig med offentlige ydelser som dagpenge, bistandshjælp mv.

 

Af foreløbige resultater kan det oplyses, at der i de 37 virksomheder, ud over indehaverne, blev kontaktet 132 ansatte, og heraf er mindst 43 personer på dagpenge eller anden form for overførselsindkomst.

 

Under kontrolbesøgene var der 7 personer, som stak af, og i et enkelt tilfælde måtte politiet tilkaldes, idet en person, der opholdt sig i landet på et turistvisum, blev truffet i en arbejdssituation.

 

Herudover var de hygiejniske forhold i 3 virksomheder så dårlig, at der vil blive foretaget indberetning til levnedsmiddelkontrollen.

 

Flere steder forelå der ikke ansættelseskontrakter.

 

Ved nogle af genbesøgene kunne man glæde sig over, at nu var ansættelsesforholdene bragt i orden.

 

- Det er vores fælles mål med disse aktioner, at det signaleres til virksomhederne, at vi holder et godt øje med hvad der sker, og aktionen viser meget tydeligt, at der er et stort behov for yderligere aktioner, udtaler regionschef Erik Jungersen fra ToldSkat Nordsjælland-Bornholm region Ballerup. Endvidere er det vigtigt for retsbevidstheden, at der er lige vilkår for alle virksomheder.

 

Kontakt: Regionschef Erik Jungersen, tlf. 72 37 18 59.