Dato for udgivelse
19 May 2004 15:18
Resumé
Så er trykningen af de nye forskudsregistreringer afsluttet. Samtlige nye forskudsregistreringer er planmæssigt afsendt og vil dumpe ind af brevsprækkerne senest på lørdag.

ToldSkat har siden vedtagelsen af forårspakken haft travlt med at trykke de nye forskudsregistreringer. Knap 3 mio. er det blevet til, hvoraf de sidste vil dumpe ind af brevsprækkerne på lørdag. De nye forskudsregistreringer er planmæssigt afsendt til de berørte borgere. Folk med frikort skal dog selv rette henvendelse til den lokale skatteforvaltning for at få forskudsregistreringen ændret.