Dato for udgivelse
26. maj 2004
Resumé
Rapport om forenkling, systemmodernisering og enhedsorganisering af den offentlige restanceinddrivelse.

Skatteministeriet,  Justitsministeriet og Finansministeriet har udarbejdet en analyse af muligheder for fælles organisering af restanceinddrivelsen.

Formålet med analysen er at afdække forbedringsmuligheder ved at organisere restanceinddrivelsen i en fælles organisation med et enklere regelgrundlag og en fælles systemunderstøttelse.

Se analysen.