Dato for udgivelse
07 Jun 2004 15:25
Resumé

Kontrolaktion mod Bazar Vest i Århus.

 


Som udtryk for det stadigt stærkere myndighedssamarbejde og som led i en landsdækkende kontrolaktion mod sort og illegal arbejdskraft har ToldSkat Østjylland i samarbejde med Århus Politi den 3. juni 2004 gennemført en kontrolaktion i Bazar Vest i Århus.

 

Ved aktionen blev der aflagt uanmeldt kontrolbesøg i 24 virksomheder, som repræsenterer en bred vifte af forskellige brancher.

 

Formålet med aktionen har været at kontrollere, om de pågældende virksomheder benytter sort eller illegal arbejdskraft. Samtidig er det blevet kontrolleret, om de ansatte uretmæssigt får udbetalt dagpenge eller sociale ydelser. Herudover er virksomhedernes fremgangsmåde ved indtægtsregistrering blevet kontrolleret, dvs. anvendelse af kasseapparat, kasseopgørelse og –afstemning samt førelse af det daglige kasseregnskab.

 

I virksomhederne blev der antruffet 35 ”ansatte”, hvoraf ansættelsesforholdet kun var indberettet til ToldSkat vedrørende 12 personer. 4 personer oplyste, at det var første dag, de var ansat i virksomheden. 4 personer får udbetalt dagpenge, og 12 personer får udbetalt sociale ydelser.

 

Endvidere blev der antruffet 2 personer uden opholds- og arbejdstilladelse og 2 personer alene med opholdstilladelse. 2 personer blev anholdt af politiet, hvoraf den ene straks søgte asyl. 2 af de kontrollerede virksomheder var ikke registreret hos ToldSkat på trods af, at de driver momsregistreringspligtig virksomhed samt havde ansatte.

 

I 2 virksomheder blev der konstateret ulovlige kioskvarer (mineralvand).

 

Indtægtsregistreringen var mangelfuld i 18 af de 24 virksomheder.

 

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) udtaler om dagens aktion i Bazar Vest: - Jeg er glad for, at det er lykkedes at skabe et så godt samarbejde mellem de involverede myndigheder. Som resultaterne af denne aktion viser, er det utroligt vigtigt at myndighederne arbejder på tværs og er fælles om indsatsen.

 

Kontrolaktionen vil blive fulgt op af en række kontroller i Bazar Vest, ligesom myndighedssamarbejdet mellem Politiet, Arbejdsdirektoratet, kommunale skatte- og socialforvaltninger samt ToldSkat Østjylland fremover vil blive styrket.

 

Kontakt: Planlægningschef Søren V. Christensen, ToldSkat Østjylland, tlf. 72 37 64 58.