Dato for udgivelse
09 Jun 2004 20:02
Resumé

Kontrolaktion rettet mod markederne i Låsby


 

Som udtryk for det stadig stærkere myndighedssamarbejde og som led i en landsdækkende kontrolaktion mod sort og illegal arbejdskraft har ToldSkat Østjylland i samarbejde med Skanderborg/Odder Politi den 5. juni 2004 gennemført en kontrolaktion rettet mod markederne i Låsby.

 

Ved aktionen blev der aflagt uanmeldte kontrolbesøg i 67 stande, som repræsenterer en bred vifte af forskellige brancher.

 

Formålet med aktionen har været at kontrollere, om de pågældende virksomheder benytter ”sort” eller illegal arbejdskraft. Samtidig er det blevet kontrolleret, om de ansatte uretmæssigt får udbetalt dagpenge eller sociale ydelser.

 

Herudover er virksomhedernes fremgangsmåde ved indtægtsregistrering blevet kontrolleret, dvs. anvendelse af kasseapparat, kasseopgørelse og – afstemning samt førelse af det daglige kasseregnskab.

 

  • I virksomhederne blev der antruffet 28 ”ansatte”, hvoraf ansættelsesforholdet kun var indberettet til ToldSkat vedrørende 6 personer.
  • 14 personer oplyste, at det var første dag, at de var ansat i virksomheden eller at de var afløser for ejeren af virksomheden.
  • 2 personer får udbetalt dagpenge, og 7 personer får udbetalt sociale ydelser.
  • 1 ”ansat” løb og kom ikke tilbage
  • Der blev antruffet 1 person uden opholds- og arbejdstilladelse som blev anholdt af politiet.
  • I 2 virksomheder blev der konstateret ulovlige kioskvarer (vin og chokolade).

29 af de kontrollerede stande kunne ikke umiddelbart redegøre for registreringsforholdet hos ToldSkat, men hovedparten af disse kan have en omsætning der ligger under registreringsgrænsen. Der vil efterfølgende blive foretaget yderligere undersøgelser mod en række af ovennævnte stande/virksomheder.

 

Kontakt: Planlægningschef Søren V. Christensen, ToldSkat Østjylland, tlf. 2060 8990 / Funktionschef, Vagn Larsen, ToldSkat Østjylland, tlf. 3092 4439.