Dato for udgivelse
10 Jun 2004 09:56
Resumé

Kontrolaktion mod avisdistributører i København.I samarbejde med Københavns Politi, Frederiksberg Politi og Hvidovre Politi har ToldSkat Købehavn den 8. juni 2004 gennemført en kontrol af avisdistributører i Storkøbenhavn.

 

Ved aktionen blev der konstateret brug af sort arbejdskraft og uorden i regnskaberne. Aktionen gav følgende resultater:

  • 18 vognmænd blev kontrolleret, heraf havde 3 uorden i regnskaberne, mens der var 1, der ikke var registreret for A-skat.
  • 73 avisbude blev kontrolleret. Af disse blev der ikke afregnet skat for de 13, og blandt dem blev 5 anholdt fordi de ikke havde opholds- og/eller arbejdstilladelse. Under aktionen stak flere avisbude af, hvilket kan skyldes, at deres skatteforhold mv. ikke var i orden. De resterende fik enten udbetalt dagpenge, sociale ydelser eller oplyste, at de lige var startet.

ToldSkat Københavns efterfølgende gennemgang af de indhentede oplysninger vil vise omfanget af unddragne skatter og afgifter samt omfanget af snyd med dagpenge eller sociale ydelser.

 

Trods tidligere aktioner mod avisdistributører, senest marts 2004, må det konstateres, at der stadig er brug for en skærpet indsats overfor branchen.

 

Kontakt: ToldSkat København, funktionschef Jon Mikkelsen tlf. 72 37 36 83 eller planlægningschef Ib Jørgensen, tlf. 72 37 28 44.