Dato for udgivelse
09 Jun 2004 21:58
Resumé
Kontrolaktion mod natklubber i København.


Natten mellem den 5. og 6. juni 2004 har Københavns Politi og ToldSkat København foretaget kontrol af 6 københavnske natklubber.

 

På samtlige natklubber var der uorden i regnskaberne, og på 5 af stederne blev der konstateret omfattende brug af sort arbejdskraft.

 

Ved aktionen blev 64 medarbejderes skatteforhold kontrolleret. Kontrollen viste, at der kun blev afregnet korrekt skat for en tredje del.

 

17 personer, der var uden opholds- og/eller arbejdstilladelse, blev anholdt. Heraf blev 3 udvist.

 

Øvrige forhold bestod bl.a. i, at medarbejdere var på overførselsindkomst.

 

ToldSkat Københavns efterfølgende gennemgang af de indhentede oplysninger vil vise omfanget af unddragne skatter og afgifter samt omfanget af snyd med dagpenge eller sociale ydelser.

 

- Jeg vil under ingen omstændigheder holde hånden over de natklubejere, som systematisk scorer fortjeneste på brug af "sort" og illegal arbejdskraft. Det er unfair overfor de lovlydige virksomheder. Samtidig er jeg dog glad for, at det er lykkedes at skabe et så godt samarbejde mellem Politiet og ToldSkat. Jeg syntes, at det er utrolig vigtigt at myndighederne arbejder på tværs og er fælles om indsatsen, siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

 

Til og med den natlige aktion den 5. og 6. juni 2004 har ToldSkat København i samarbejde med Politi og lokale skattemyndigheder kontrolleret pizzeriaer, natklubber og hyrevogne. Resultaterne viser, at mere end halvdelen af de kontrollerede virksomheder har rod i regnskaberne, og at der i udbredt grad anvendes sort og illegal arbejdskraft. ToldSkat København kan på den baggrund konstatere, at på trods af en massiv medieomtale er problemerne med sort og illegal arbejdskraft ikke aftagende.

 

Kontakt: ToldSkat København, funktionschef Jon Mikkelsen tlf. 72 37 36 83 eller planlægningschef Ib Jørgensen tlf. 72 37 28 44.