Dato for udgivelse
7. juni 2004
Resumé

Kontrolaktion mod Skive Beach Party.


Som udtryk for det stadig stærkere myndighedssamarbejde og som led i en landsdækkende kontrolaktion mod sort og illegal arbejdskraft har ToldSkat Østjylland i samarbejde med Skive Politi den 4. juni 2004 gennemført en kontrolaktion ved aktiviteter og i boder på Skive Beach Party.

Der blev foretaget uanmeldt kontrolbesøg i 24 virksomheder, som repræsenterer en bred vifte af forskellige brancher.

Formålet med aktionen har været at kontrollere, om der blev benyttet sort eller illegal arbejdskraft. Samtidig vil der efterfølgende blive kontrolleret, om de ansatte uretmæssigt får udbetalt dagpenge eller sociale ydelser.

Ved aktionen blev der interviewet 114 personer. En person erkendte på stedet at modtage dagpenge. Endvidere blev der antruffet to personer uden opholds- og arbejdstilladelse og en person alene med midlertidig opholdstilladelse. Ikke alle var glade for ToldSkats besøg. En enkelt stak af ved vores tilstedekomst, men vil senere blive opsøgt.

Registreringsforholdene i de 24 besøgte virksomheder vil også på grundlag af de foretagne interviews blive nærmere undersøgt. Det kan allerede nu konstateres, at der i mindst tre af virksomhederne er større uregelmæssigheder.

Kontakt: Funktionschef Poul-Erik Jønsson tlf. 72 37 62 33 eller planlægningschef Søren V. Christensen tlf 72 37 64 58, ToldSkat Østjylland.