Dato for udgivelse
8. juni 2004
Resumé
Kontrolaktion mod Hjallerup Marked.


Som led i ToldSkats nye kontrolstrategi og som udtryk for det stadig stærkere myndighedssamarbejde har ToldSkat Nordjylland i samarbejde med Arbejdsdirektoratet og Frederikshavn Politi i den forløbne weekend gennemført en kontrolaktion rettet mod lejere af stadepladser på Hjallerup Marked.

 

Formålet med aktionerne var bl.a. at afdække forhold omkring virksomhedernes aflønning af medarbejdere, herunder “sorte lønninger”, brug af illegal arbejdskraft og socialt bedrageri i forbindelse med modtagelse af løn samtidig med offentlige ydelser som dagpenge, bistandshjælp mv. Samtidigt blev de pågældende virksomheder og personer vejledt i gældende moms- og skatteregler.

  • Ved de 74 kontrolbesøg blev 148 ansatte antruffet og kontrolleret. Heraf oplyste 28, at de var ansat samme dag og endnu ikke havde fået ordnet deres ansættelsespapirer.
  • 28 af de interviewede personer var på overførselsindkomst.
  • Der er formodning om brug af ”sort arbejdskraft” hos flere af de kontrollerede virksomheder.
  • 2 personer havde ikke arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Det lykkedes imidlertid de to udlændinge at forsvinde i mængden, inden det lykkedes at tilkalde politiet.

Oplysninger om disse personer videregives nu til de relevante myndigheder til undersøgelse af de skattemæssige forhold. 3 udenlandske virksomheder, herunder et par stykker med meget væsentlige aktiviteter, var ikke momsregistreret i Danmark. Disse forhold bliver nu bragt på plads, således der afregnes moms af aktiviteterne.

 

ToldSkat Nordjylland skal nu i gang med at følge op på de konstaterede forhold, herunder en gennemgang af det regnskabsmateriale mv., der blev medtaget i forbindelse med aktionen.

 

Der vil i den nærmeste fremtid blive taget stilling til, om der skal gennemføres lignende aktioner andre steder i Nordjylland.

 

- Det var glædeligt at konstatere, at kun ganske få udlændinge ikke havde opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Til gengæld er det foruroligende, at store udenlandske virksomheder ikke er momsregistrerede. Det er i direkte unfair konkurrence med de tilsvarende danske virksomheder, udtaler planlægningschef Steen Hjelm Christensen

 

Kontakt: Planlægningschef Steen Hjelm Christensen tlf. 72 37 64 77 eller funktionschef Orla Jensen tlf. 72 37 57 84, ToldSkat Nordjylland.