Dato for udgivelse
7. juni 2004
Resumé
Kontrolaktion mod "Thisted by Night".


ToldSkat Nordjylland, Region Thisted, gennemførte kontrol i 6 forretninger, stande og butikker, der holdt åbent den 4. juni 2004 i forbindelse med det årlige arrangement ”Thisted by Night”.

 

Aktionen skal bl.a. ses som et led i ToldSkat´s nye kontrolstrategi, hvor indsatsen primært rettes mod de virksomheder og personer, som ikke udviser vilje til at overholde gældende regler.

 

Formålet var hovedsageligt at undersøge, om der fandtes ”sorte ansatte" eller illegal arbejdskraft, samt om der uberettiget udbetales overførselsindkomster, såsom kontanthjælp og arbejdsløshedsunderstøttelse. Samtidigt blev de pågældende personer vejledt i gældende moms- og skatteregler.

 

De forretninger, stande mv., der blev kontrolleret, blev udvalgt efter observationer først på aftenen.

 

Ud over indehaveren traf ToldSkat i alt 9 personer i virksomhederne. Ud af disse var kun 1 person registreret som lønmodtager, medens 6 var indehavernes ægtefæller og børn, og 2 gjorde vennetjenester. 2 af disse forhold undersøges nærmere.

 

Kontakt: Planlægningschef Steen Hjelm Christensen tlf. 72 37 64 77 eller funktionschef Lars Hansen tlf. 72 37 45 50, ToldSkat Nordjylland .