Dato for udgivelse
10 Jun 2004 14:59
Resumé
Kontrolaktion mod massageklinikker i Aalborg.


Den 9. juni 2004 gennemførte ToldSkat Nordjylland i samarbejde med Aalborg Politi en kontrol af 14 massageklinikker i Aalborg. Heraf er de 9 tidligere besøgt.

 

Ved kontrollen blev der registreret 20 personer, der var tilknyttet klinikkerne enten som intim-massøse eller som telefondame. Af de registrerede piger var:

  • 6 personer på kontanthjælp 
  • 1 på sygedagpenge
  • 1 på førtidspension
  • 1 på revalideringsydelse
  • 1 på efterløn 
  • 2 havde første arbejdsdag.

Derudover havde 3 af pigerne fuldtidsarbejde ved siden af jobbet i massageklinikken, mens 4 af pigerne ikke var registreret med nogen form for indkomst. Ingen af de kontrollerende piger har forskudsregistreret- eller selvangivet indkomst vedrørende intim massage. ToldSkat Nordjylland vil nu videregive de indsamlede oplystninger til de relevante myndigheder, således at der kan følges op på forholdene.

Aalborg Politi anholdte ved aktionen 2 udenlandske piger. Den ene opholdte sig ulovligt i landet, mens den anden arbejdede ulovligt. Politiet vil nu vurdere, hvorvidt de to piger skal udvises.

 

-Jeg er glad for det tætte og gode samarbejde med Aalborg Politi, for resultatet af denne aktion viser, at det er utroligt vigtigt, at myndighederne arbejder på tværs og er fælles om indsatsen, siger planchef i ToldSkat Steen Hjelm Christensen.

 

ToldSkat Nordjylland skal nu i gang med at følge op på de konstaterede forhold, herunder foretage en gennemgang af det materiale mv., der blev medtaget i forbindelse med aktionen.

 

Kontakt: ToldSkat Nordjylland, planlægningschef Steen Hjelm Christensen tlf. 72 37 64 77.