Dato for udgivelse
10 Jun 2004 15:32
Resumé
Kontrolaktion mod landbrug og gartneri i Vestjylland.

Indenfor de seneste dage har ToldSkat Vestjylland sammen med 7 politikredse i Ribe og Ringkøbing Amter gennemført kontroller af 41 landbrugsvirksomheder, som alle var beskæftiget indenfor husdyrbrug, plante-, fjerkræ- og pelsdyravl samt gartneri. Formålet med kontrollen var at undersøge om der i de besøgte virksomheder blev anvendt sort eller illegal arbejdskraft.

Resultatet af aktionen har været:

  • 150 ansatte i de 41 landbrugsvirksomheder er blevet kontrolleret.
  • 11 af de 41 virksomheder havde ikke orden i de kontrollerede forhold.
  • 21 personer havde ikke arbejds- og/eller opholdstilladelse. Blandt disse 21 personer anholdte politet de 10, mens politiet vil undersøge forholdene yderligere for de resterende 11.
  • 1 virksomhedsindehaver fik udbetalt sygedagpenge samtidig med, at vedkommende var i arbejde.
  • På flere landbrug blev antruffet udlændinge, som påstod, at de var på ferie.

De oplysninger, der under aktionen er indsamlet vil blive anvendt til en opfølgende kontrol af såvel skat som moms og uberettiget udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge mv. Endvidere vil Arbejdsdirektoratet anvende oplysningerne til brug ved kontrol af evt. snyd med arbejdsløshedsdagpenge. Udlændingestyrelsen vil undersøge om forholdene omkring arbejds- og opholdstilladelser er i orden for de udenlandske arbejdstagere.

Aktionen forløb meget tilfredsstillende og samarbejdet myndighederne imellem er forløbet særdeles godt.

Kontakt: ToldSkat Vestjylland, funktionschef Heidi R. Petersen tlf. 72 37 25 97 og funktionschef Bent O. Jeppesen tlf. 72 37 07 77.