Dato for udgivelse
11 Jun 2004 12:01
Resumé
Den 14. juni 2004 overtager Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreringen af personligt ejede virksomheder fra ToldSkat. Dermed er registrering af alle virksomhedstyper i Danmark samlet ét sted.


Den 14. juni 2004 overdrages grundregistreringen af personligt ejede virksomheder fra ToldSkat til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Herefter skal virksomhedernes grundoplysninger anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som vil sikre, at alle ændringer bliver opdateret i det Centrale Virksomhedsregister, og at de relevante myndigheder bliver orienteret.

 

Ifølge direktør Ole Kjær, ToldSkat og direktør Ole Blöndal, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er overflytningen af registreringsopgaven første fase i en proces, der på sigt skal forkorte registreringsprocessen for virksomhederne samt forkorte sagsbehandlingstiden.

 

Overdragelsesforretningen forventes at forløbe uden problemer for de involverede virksomheder. I de to styrelser er man dog opmærksom på den risiko, der altid er forbundet med tekniske systemovergange. Der er derfor iværksat fælles beredskab til at imødegå eventuelle it-problemer, herunder at sikre, at der ikke sker nogen serviceforringelse for virksomhederne.

 

Baggrunden for at flytte registreringsopgaven over til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er et ønske fra regeringen om at effektivisere og forenkle virksomhedsregistreringen ved at samle registreringen for alle typer virksomhed ét sted. Den nye opgavedeling er fastlagt i Finansloven 2004.

 

Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, direktør Ole Blöndal tlf. 33 30 76 56 eller ToldSkat, direktør Ole Kjær tlf. 72 37 00 10.