Dato for udgivelse
21 Jun 2004 12:00
Resumé

Rigsrevisionen har i et nyt notat gennemgået ToldSkats it-struktur og moderniseringsplaner. Notatet blåstempler moderniseringstiltagene og viser, at ToldSkat har god styring af it-udgifterne.


ToldSkat har i et tværministerielt samarbejde iværksat en række moderniseringstiltag af it-strukturen. Formålet er - via ny systemarkitektur og udbud af systemarbejdet - at skabe effektiviseringer og administrative lettelser for virksomheder og borgere.

 

Rigsrevisionen roser i et nyt notat ToldSkats tilrettelæggelse af ovennævnte moderniseringsplaner, der efterlever de anbefalinger Rigsrevisionen har udstedt vedrørende gennemførelse af statslige it-projekter.

 

- Siden fusionen i 1990 har ToldSkat taget initiativer til modernisering og udbud af it-systemerne. Arbejdet med en mere grundlæggende modernisering er intensiveret efter indkøring af store skatteomlægninger i slutningen af 90´erne og sikring af systemerne i forbindelse med årtusindeskiftet. Det er derfor positivt, at Rigsrevisionen har blåstemplet vores arbejde med udvikling og modernisering af it-systemerne, udtaler vicedirektør Preben Kristiansen.

 

It-drift

Af Rigsrevisionens notat fremgår det, at ToldSkats it-udgifter er steget med 18 pct. fra 1999 til 2003. Heraf beror de 11 pct. på ekstraordinære udgifter i forbindelse med ny lovgivning i 2003. Dermed er ToldSkats reelle andel af stigningen begrænset til 7 pct., mod en generel prisstigning i perioden på 11 pct.

 

Den begrænsede stigning i it-udgifterne i forhold til den generelle prisstigning viser, at ToldSkat har haft god styring på it-udgifterne. Det understreges yderligere af, at personaleforbruget i samme periode faldt med 600-700 årsværk, hvilket svarer til 12-13 pct. Det har kunnet lade sig gøre fordi ToldSkat i samme periode har effektiviseret forretningsgangene med øget digitalisering.

 

Digitaliseringen har givet virksomhederne besparelser på flere hundrede millioner kroner i form af administrative lettelser ved indberetninger og betalinger.

 

- Det er derfor ikke uden grund, at ToldSkat - såvel nationalt som internationalt - høster stor anerkendelse for sin digitale understøttelse af skatteprocessen for borgere og virksomheder, udtaler Preben Kristiansen.

 

Se notat på Rigsrevisionens hjemmeside her.

 

Kontakt: Vicedirektør Preben Kristiansen, tlf. 72 37 00 11 eller pressesekretær Henriette Kinnunen, tlf. 72 37 09 00