Dato for udgivelse
24. juni 2004
Resumé
Aftale på skatte- og inddrivelsesområdet.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en strukturreform. Forliget omfatter også skatte- og inddrivelsesområdet.

Se aftaletekster og orienteringer:

Skatteministeren hilser strukturreformen velkommen

Aftale om strukturreform (Skatteområdet)

Orientering om ny struktur på skatte- og inddrivelsesområdet

Aftale om strukturreform (En bedre betjening af borgerne)

Aftale om strukturreform (Den samlede aftale) 

Det nye Skatteministerium