Dato for udgivelse
25 Jun 2004 13:33
Resumé

Cirkulære om mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2004.


Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2004 udgør 3 pct. p.a.

Se cirkulære om mindsterenten.